FOKK-nytt nr. 3, april 2004

Generalforsamling

TID: Fredag 4. juni 2004 kl. 17.30 – 19.00
STED: Høyskolen i Agder, Kristiansand, Rom B 3007
i forbindelse med konferansen: ”Kropp, estetikk og erfaring”

Foreløpig dagsorden:
1: Godkjenning av innkalling
2: Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskivere)
3: Godkjenning av dagsorden
4: Styrets beretning
5: Godkjenning av regnskap og budsjett
6: Handlingsplan for FOKK 2004-2006
7: Fastsettelse av kontingent
8: Valg
Forslag til saker kan sendes styret (JORID.HOVDEN@hifm.no) inntil 4 uker før generalforsamlingen, altså inntil 7. mai. Da sender vi ut endelig dagsorden.
Vi håper på mange innspill fra dere.

FOKKs vedtekter finner dere på hjemmesiden vår: http://kilden.forskningsradet.no/fokk/vedtekter.htm

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, men har dere forslag til kandidater, kan disse meldes til Nina Kristiansen på Kilden (nina@kilden.forskningsradet.no)

Generalforsamlingen blir avholdt i forbindelse med konferansen Kropp, estetikk og erfaring. Se http://www.hia.no/hum/nordisk/kroppen/ Tagg av for aktiviteter, så kommer du til konferanseprogrammet.

Internasjonal konferanse:
Kjønn i media – stillstand og endring (arbeidstittel)

Tid: 9. – 10. september 2004
Sted: Høgskolen i Oslo
Arr: FOKK i samarbeid med Kilden, NIKK og Høgskolen i Oslo

Konferansen vil gi deg sjansen til å få kjennskap til den ledende forskningen på feltet. Blant annet vil Cindy Carter snakke om ”Internationalizing Feminist Media Research. Activism and Social change”og David Gauntlett ta opp temaet ”New approaches to exploring media, gender and identity”. Også Anja Hirdmann kommer og skal bidra – det samme vil våre egne ledende medieforskere Elisabeth Eide og Wenche Mühleisen. Programmet inneholder også temaer knyttet til kvinnebilder i media sett fra et distriktskvinneperspektiv og kjønn og makt i redaksjonskulturen.

Invitasjon og endelig program vil bli sendt ut omkring 17. mai – så følg med på Kilden og FOKK’s nettsider.

Den opprinnelige planen var at denne konferansen skulle arrangeres i mai i forbindelse med FOKK’s generalforsamling. Men på grunn av avslag på søknad om finansiering frå NFR, måtte planen endres. Vi har nå søkt Kjønnsforskningsprogrammet om støtte til konferansen. I mai/juni får vi vite hvorvidt vi får penger. Vi har så langt fått kr 40.000,- fra ”Fritt Ord” – så vi har litt startkapital og satser på å gjennomføre det programmet vi har lagt opp til. At programmet har endret seg noe underveis er blant annet en konsekvens av de retningslinjer som finansieringskildene har stilt til innholdet i konferansen. Det har blant annet betydd at det planlagte programmet kanskje ikke lenger er like orientert mot praktisk nytte for FOKK’s medlemmer, som det opprinnelig var lagt opp til. Til gjengjeld inneholder programmet ”siste nytt” fra forskningsfronten knyttet til kjønn i media!

Brosjyre og vervekampanje

Vi minner om at vi har laget en flott brosjyre der vi presenterer FOKK og hvilke fordeler du har ved å være FOKK-medlem. Den egner seg godt til utdeling på alle arrangementer med deltakere med interesse for kvinne- og kjønnsforskning. Ta kontakt med oss, så får du tilsendt det antallet du ønsker (fokk@kilden.forskningsradet.no). Slå et slag for FOKK!

Innspill til Forskningsmeldingen

I samarbeid med Nasjonalt Fagråd for kvinne- og kjønnsforskning er FOKK i gang med å lage et innspill til den nye Forskningsmeldingen. Innspillet vil legge vekt på å fremheve betydningen av kvinne- og kjønnsforskningen som kunnskapsområde; som bidrag til å skape kulturell og økonomisk endring. Innspillet vil også legge vekt på forskningsområdets betydning i forhold til kravet om integrering av kvinne- og kjønnsperspektiver (mainstreaming) i alle forskningsprogram og prosjekter der det er relevant, samt for utforminga av likestillingspolitikken mer generelt. Innspillet vil innholde forslag til områder der det trengs mer forskning og konkrete og offensive ønsker om ulike typer ressurser til en økende forskningsinnsats.

Neste FOKK-nytt kommer etter generalforsamlingen og vil blant annet innholde en presentasjon av det nye styret..

I mellomtiden: God vår!

Vennlig hilsen styret

<span>%d</span> bloggere like this: