Godt Nytt År!

Forening for kjønnsforskning ønsker å presentere nytt styre som ble valgt på generalforsamlinga i Bergen 25. november:

 • Lise Nordbrønd, UiT Norges arktiske universitet, Kvinnforsk (leder)
 • Helle Mellingen, Agderfylkene, likestillingsarbeid (gjenvalgt)
 • Hilde Danielsen, forsker 1 ved UiB, Rokkan-senteret
 • Karin Hovde, nestleder og seniorrådgiver ved KUN Senter for kunnskap og likestilling i Steigen
 • Reinert Skumsnes,stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Trine Rogg Korsvik, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Ingvil Hellstrand, daglig leder for Nettverk for kjønnsforskning, UiS
 • Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet, UiS
 • Tone Gunn Stene Kristiansen, førsteamanuensis ved Fakultetet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

Hilde Danielsen ble dessuten valgt som representant fra foreningen til NORA styret. Styret vårt skal konstitueres på et overlappingsmøte med det gamle styret tidlig på nyåret.

Det forrige styret ved leder Kari Nyheim Solbrække og nestleder Marianne Løken har lagt et solid grunnlag for det videre arbeidet i foreningen. I årsberetningen som ble lagt fram på generalforsamlinga presenteres blant annet flere utfordringer som nytt styre bør gripe fatt i:

 • Styret anbefaler at fokus fremdeles holdes høyt på Forskningsrådets mainstreamings-politikk, herunder forslagene til forsterket infrastruktur for kjønnsforskning.
 • Styret anbefaler at Foreningens nettside videreutvikles innenfor neste styreperiode.
 • Styrets anbefaling er å holde aktivitetene på facebook-siden i gang ved jevnlig «posting», og at kanalen brukes aktivt for å nå ut til flere – og til å rekruttere medlemmer, da det viser seg at innleggene leses og deles.
 • Nytt styre bør vurdere å opprette en twitter-konto, for å nå ut med budskap fra konferanser styremedlemmer deltar på, raskt og effektivt. Dette arbeidet ble igangsatt men ikke fullført i innværende styreperiode, for å begrense omfanget av arbeid.
 • Foreningens mandat om å skape møteplasser for kjønnsforskningsmiljøer i Norge har funnet en god form gjennom Kjønnsforskning Nå! Styret anbefaler derfor at det fokuseres på å opprettholde dette arrangementet også fremover – og at Generalforsamlingen legges til konferansen, da nåværende styre har gode erfaringer med dette.
 • Tidsskrift for kjønnsforskning går fra neste år (2016) over til Open Acess noe som vil få konsekvenser for medlemskapsgrunnlaget til Foreningen. Dette vil være et tema på kontaktmøtet i Bergen, 22. oktober 2015, og det er derfor ikke grunnlag p.t. å fremme noen konkrete råd til det nye styret, men styret har gjerne dialog om muligheter og begrensninger ved en slik struktur på et erfaringsdelingsmøte på nyåret.

Vil skal gjøre vårt for å bidra til å synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn, men minner om at foreningen vår er en medlemsbasert organisasjon og at vi som styre trenger støtte fra dere! Les mer på foreningens nettside: kjonnsforskningforeningen.no, og følg oss på Facebook: facebook.com/kjonnsforskningsforeningen.

For styret,
Lise Nordbrønd

<span>%d</span> bloggere like this: