Editorial Board

NORA er et engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift med hovedvekt på nordisk kjønnsforskning. Foreningen har et fast medlem i redaksjonsrådet sammen med med representanter fra kjønnsforskningsforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Island.

%d bloggere liker dette: