Ekstraordinær generalforsamling 2013

Ekstraordinær generalforsamling 2013 Forening for kjønnsforskning

Universitetet i Stavanger 5. november 2013 kl. 08.30

Dagsorden

1. Konstituering og navneopprop
2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Forslag til endring i vedtekter (vedlegg 1)
5. Suppleringsvalg til styret (vedlegg 2)
6. Orientering fra styret om pågående saker

Vedlegg 1

Sak 4 – Forslag til endring i vedtekter

Bakgrunn:

Foreningens forrige styre ga på Generalforsamlingen i 2012 følgende oppfordring til det nåværende styre:

Vi foreslår videre å endre vedtektene, slik at man fra 2013 innkaller til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Kjønnsforskning nå! (som arrangeres i Stavanger i oktober/november 2013). Ingvild Hellstrand, UiS er kontaktperson), og at generalforsamlingen videre legges annet hvert år til nettopp Kjønnsforskning nå! Kjønnsforskning nå! er den bredeste kjønnsforskningsmønstringen i landet, og representerer dermed den arenaen hvor det er størst sannsynlighet for å trekke flest FORK-medlemmer til våre generalforsamlinger.

Forslag til vedtak:

I tråd med Generalforsamlingen 2012 sine intensjoner går formulering i vedtektenes §3 Generalforsamling ut ; Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert annet år – senest i løpet av første halvår andre året. Generalforsamlingen skal om mulig avholdes sammen med en faglig konferanse.

og erstattes med følgende formulering:

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert annet år i forbindelse med Kjønnsforskning nå!

Vedlegg 2

Til sak 5 – Suppleringsvalg

Forslag til vedtak:

Styremedlem Ingrid Birce Multuoglu går ut av styret og erstattes av nåværende varamedlem Anette Hoel.

%d bloggere like this: