FOKK-nytt nr. 2, februar 2004

Kjønn, makt og media. En konferanse om forskning og formidling – UTSATT

Vi har tidligere informert om at konferansen skulle avholdes 6.–7. mai 2004 sammen med generalforsamlingen for FOKK. På grunn av sviktende grunnfinansiering må vi dessverre utsette konferansen til høsten 2004. Vi søker nå om grunnfinansiering av konferansen gjennom kjønnsforskningsprogrammet og håper på tildeling her.

Programkomiteen, Elisabeth Eide, Wenche Mühleisen, Hanne Sogn, Trine Lynggård, og Beret Bråten arbeider videre med programmet, og vi forsøker nå å heve kvaliteten på søknaden i tråd med de signaler vi har fått fra Forskningsrådet. Vi får vite utfallet av søknaden tidligst i juni.

Generalforsamling avholdes fredag 4. juni 2004 i Kristiansand
Ifølge FOKKs vedtekter skal det avholdes generalforsamling hvert annet år, senest i løpet av første halvår det andre året. Da vi ikke har mulighet til å avholde generalforsamlingen i forbindelse med vår egen konferanse i vår, slik vi opprinnelig hadde planlagt, ser vi oss nødt til å avholde generalforsamlingen i tilknytning til en beslektet konferanse som tilfredsstiller fristen.

Valget falt da på konferansen Kropp, estetikk og erfaring, som blir avholdt på Høgskolen i Agder, Kristiansand, 3.– 6. juni 2004.

Konferansen blir arrangert av forskningsprosjektet Kroppens betydning – Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur, som er finansiert av Norges forskningsråd under programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring.

Påmeldingsfrist til konferansen er 5. mars 2004 (etter dette er det dyrere!!) Påmeldingsopplysninger finnes på konferansens nettsider.

FOKKs generalforsamling blir avholdt fredag den 4. juni, kl 1730–1900 i Høgskolens lokaler (nærmere beskjed om rom kommer senere).
FOKK har ikke økonomi til å finansiere reise eller opphold til generalforsamlingen for sine medlemmer. Vi håper imidlertid at flest mulig av dere vil ha mulighet til å delta på konferansen, og dermed også på FOKKs generalforsamling. Om det er noen som kommer kun for generalforsamlingen, slipper dere selvsagt å betale konferanseavgift.

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid – og har dere forslag til kandidater, kan disse meldes til Nina Kristiansen på Kilden.

Endelig dagsorden sendes ut fire uker før generalforsamlingen; i begynnelsen av mai.

FOKKs vedtekter finner dere på hjemmesiden vår.

Brosjyre og vervekampanje
Vi har laget en flott brosjyre der vi presenterer FOKK og hvilke fordeler du har som FOKK-medlem. Vi ønsker å bruke den i vår forestående vervekampanje. I første omgang vil den bli distribuert til våre regionale kontakter, som vi ønsker skal bruke brosjyren i vervingsarbeidet. I tilegg vil den bli sendt til alle institusjoner som har kvinne- og kjønnstudier, samt til representanter for nettverk/sentre som driver med kvinne- og kjønnsforskning eller likestillings- og kjønnspolitisk arbeid. Den egner seg godt til utdeling på alle arrangementer med en eller annen form for kjønnsforskningsprofil.

Vi vet at vi har potensiale til et mye større medlemstall – og siden vår økonomi er basert på medlemsinntektene – så håper vi at flest mulig av dere vil hjelpe oss med å verve flere medlemmer!
Ta konkakt med FOKKs sekretariat – på e-mail: fokk@kilden.forskningsradet for å tilsendt brosjyrer.

Dagsseminar om forskningspolitikk i Norden i et kjønnsperspektiv
Det planlegges et endags seminar om nordisk forskningspolitikk i et kjønnsperspektiv; den 15. september 2004. Initiativtaker og hovedansvarlig for arrangementet er NIKK, med blant annet KILDEN og FOKK som medarrangører. Det kommer mer info om dette i neste nyhetsbrev når planleggingen er kommet lenger.

Likestillingen møter kjønnsforskningen
Forøvrig minner vi om seminaret Likestillingen møter kjønnsforskningen – eller omvendt! 19. mars i Oslo. Formålet med seminaret er å diskutere møtepunkter mellom likestilling og forskning, avklare ståsteder og diskutere henholdsvis: Hva er viktig i likestillingsarbeidet nå? Hva er viktige forskningstemaer i dag?

Neste FOKK-nytt kommer i april 2004.
I mellomtiden: Nyt vårvinteren!

Vennlig hilsen styret

<span>%d</span> bloggere like this: