Foreningen som møteplassbygger

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2.2014

Denne gangen bruker Foreningen spalteplassen i Tidsskrift for kjønnsforskning til å understreke betydningen av å dele kunnskap utover mer etablerte arenaer for kjønnsforskere.

Foruten å skape møteplasser for mer etablerte kjønnsforskere, ser Foreningen det som sin oppgave å vise yngre kjønnsforskere og forskere som på en eller annen måte benytter kjønnsteorier, at feltet er sammensatt, tverrfaglig – og evig aktuelt.

Forening for kjønnsforskning i Norge skal blant annet arbeide for å:

  • Synliggjøre betydningen av kjønn i utdanning og arbeidsliv
  • Skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner
  • Lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
  • Utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning
  • Synliggjøre kjønnsforskning i mediene

Dette er ambisiøse oppgaver. Særlig viktig er det å skape møteplasser. For å innfri må vi tenke nytt og bredt. Og vi må være der informasjon deles.

Foreningen er medarrangør av konferanser og samlinger. Mange av deltakerne er allerede en del av «menigheten» av kjønnsforskere i Norge. Og det er flott. Samtidig vil det alltid være forskere som inspireres av kjønnsteorier, men som ikke identifiserer seg med merkelappen kjønnsforsker. Disse forskerne er også viktige en målgruppe for Foreningen.

Vi lever i en tid der offentlig ytring, informasjonsinnhenting og deling av informasjon er blitt en del av våre daglige gjøremål, så det var på tide at Foreningen fikk sin egen Facebook-side og Twitter-side for å kunne dele, tvitre, kvitre og hashtagge.

Foreningen skal fortsette som arrangør av Nasjonale kontaktmøter sammen med Kilden, som medarrangør av Kjønnsforskning NÅ, og kontinuerlig bidra til å skape og fronte andre møteplasser som retter søkelyset mot kjønnsforskning. En av årets begivenheter i så måte er høstens NORA-konferanse i Århus, hvor Foreningen deltar sammen med sine nordiske søsterforeninger. I juni tar ledelsen i Foreningen turen til Brussel og Gender Summit 4 – Europe 2014. Temaet for konferansen er «From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, innovation, and policy». Her vil vi blant annet følge nøye med på hvordan Norges forskningsråd presenterer sin nye integreringsstrategi for kjønnsforskning, for et publikum utenfor landegrensene.

Vi håper Foreningens inntreden i sosiale medier vil bidra til en større delekultur på tvers av kjønnsforskningen og andre tverrfaglige disipliner.

Følg oss – og del med oss!

Hilsen styret i Forening for kjønnsforskning i Norge
Marianne Løken
Kari Nyheim Solbrække
Anette Hoel
Mona Renolen
Fredrik Langeland
Siri Øyslebø Sørensen
Marjan Nadim

Tilbake til Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

 

<span>%d</span> bloggere like this: