Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert annet år – senest i løpet av første halvår andre året.

Velkommen til generalforsamling 2021 i Forening for kjønnsforskning i Norge

Neste generalforsamling holdes under konferansen Kjønnsforskning NÅ!

Tid: Torsdag 27. mai 2021, kl 17.00-18.00

Saksliste: 

Sak 1: Velkommen

Sak 2: Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivelse) 

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 4: Godkjenning av styrets beretning 2019-2021 

Sak 5: Godkjenning av regnskap 2019-2021 

Sak 6: Fastsettelse av kontingent 

           Forslag for perioden 2021-2023: 300kr 

Sak 7: Vedtekter 

Sak 8: Behandling av arbeidsplan og forslag til føringer for budsjett 2021-2023  

Sak 9: Diskusjon om kontaktflater med miljøet 

Sak 10: Valg 

Sakspapirer 

Beretning_FOK_2019_2021

FOK_Forslag til arbeidsplan for2021_2023

FOK_forslag_valgkomite_2021

FOK_Regnskap_2020

Forslag for endret vedtekt 

Fullstendige referater fra generalforsamlingene:

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2015
Ekstraordinær generalforsamling 2013
Generalforsamlingen 2012
Generalforsamlingen 2010
Generalforsamlingen 2008
Generalforsamlingen 2006
Generalforsamlingen 2004
Generalforsamlingen 2002

%d bloggere liker dette: