Konferansen Reproduction and gender at the crossroads

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2.2012

Så er det igjen tid for FOKK-konferansen som skal samle både de norske kjønnsforskningsmiljøene og andre forskere med interesse for kjønnsrelaterte temaer. Den 29.–30. november braker det løs med Reproduction and gender at the crossroads ved NTNU i Trondheim (http://www.ntnu.no/kult/crossroads). Som tittelen avslører, vil konferansen i år handle om reproduksjon og kjønn – et tema som alltid er aktuelt.

Menneskelig reproduksjon er en grunnleggende kjønnet tematikk, og spørsmål om reproduksjon har alltid vært en viktig del av feministisk debatt. Debattene har dog endret seg i takt med både fag- og samfunnsutviklingen. Fremskritt innen teknologi og medisin fører med seg stadig nye spørsmål om forholdet mellom reproduksjon og kjønn. Eksempler på dette er å finne i spørsmål knyttet til sæd- og eggdonasjon, surrogati, likekjønnet foreldreskap, pappapermisjon og flerkulturalitet. Reproduksjon er et felt som forbinder ulike fag og disipliner. Samtidig er det et felt hvor forholdet mellom enkeltindividers liv, forskning, medisinsk praksis og politikk blir særlig aktualisert.

Målet med årets FOKK-konferanse er å løfte frem ulike dagsaktuelle debatter om reproduksjon og kjønn, og å skape en arena for kunnskapsutvikling både på tvers av fag og mellom forskning, medisinsk praksis og politikk. Det betyr at konferansen vil være åpen for forskere fra ulike disipliner og for politikere og praktikere.

Konferansen vil ha en norsk profil, hvilket betyr at det er særlig velkomment med bidrag som belyser spørsmål fra en norsk kontekst, både historisk og samtidig. Forslag til temaer er surrogati, ART, migrasjon/etnisitet, graviditet, foreldreskap, bioetikk, biopolitikk, fertilitet/infertilitet, og familieplanlegging. Det vil være mulig å presentere både på norsk og engelsk.

Til plenumssesjonene kommer internasjonale storheter som professor Marcia Inhorn fra Yale University og professor Charis Thompson fra University of California, Berkeley. Inhorn er særlig kjent for sine studier av sosiale aspekter ved infertilitet og reproduksjonsteknologier i Midtøsten og har vunnet priser for fremragende feministisk antropologisk forskning fra krysningsfeltet kjønn, helse, vitenskap, teknologi og biomedisin. Thompson har på sin side arbeidet mye i skjæringspunktet STS- studier og feministisk studier innenfor feltet reproduksjon.

Konferansen er organisert i samarbeid mellom tre parter: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, seksjon for kjønnsforskning ved NTNU, forskerprosjektet Reproductive Relations – Production of gendered meanings in the field of reproduction (Kjønnsforskningsprogrammet, NFR) og Forening for kjønnsforskning (FOKK).

Alle dere som har enten pågående eller avsluttede prosjekter i feltet reproduksjon og kjønn, oppfordres med dette til å sende inn forslag til paperpresentasjoner innen fristen 31. august. Og for dere som er interessert i å høre på ny og spennende forskning om samfunnsaktuelle temaer, er fristen for å registrere seg 30. september.

Vi gleder oss til spennende og aktuelle diskusjoner og håper å møte dere i Trondheim i november.

Guro Korsnes Kristensen, styrerepresentant FOKK
Siri Øyslebø Sørensen, styrerepresentant FOKK

Tilbake til Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

<span>%d</span> bloggere like this: