Bli medlem

Hvem kan bli medlem i foreningen?

Enhver som tilslutter seg vedtektene, kan bli medlem i foreningen.

Meld deg inn!

Medlemskontingent i foreningen er kr. 300, med redusert kontingent for pensjonister og studenter på kr. 200.

Fyll ut registreringsskjemaet og send det inn.

Hva innebærer medlemsskapet?

  • Du blir en del av et nettverk av forskere både fra etablerte kjønnsforskningsmiljøer, studenter, kvinnebevegelsen og andre personer med bakgrunn i eller interesse for kjønnsforskning.
  • Du blir medlem i en forening som jobber aktivt overfor politikere og finansierende myndigheter!

Ønsker du å bli med i/starte opp et nettverk eller lokallag? Ta kontakt med oss!