Møteplasser

Foreningen skal arbeide for å:

  • synliggjøre betydningen av kjønn i utdanning og arbeidsliv
  • skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner
  • lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
  • utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning
  • synliggjøre kjønnsforskning i mediene

Generalforsamling
Kjønnsforskning NÅ
Nasjonalt kontaktmøte
Nordisk nettverk
Editorial board