Nasjonalt kontaktmøte

Kontaktmøtet er et informasjons- og diskusjonsforum der sentra og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved universitet og høgskoler møtes for å diskutere bl.a. forskningspolitiske spørsmål, undervisning, forskerkurs, og senterpolitikk. Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet.

Kontaktmøtet for 2015 ble avholdt 22. oktober i Bergen.

Les mer på kontaktmøtets nettsider.