Referat fra generalforsamling 2006

Generalforsamlingen ble avholdt ved Universitetet i Stavanger, rom A-146, Kjell Arholms hus, fredag 8. juni, kl. 17.00

Tilstede: 12 personer.

Styreleder Rigmor Smith-Gahrsen ønsket velkommen og satte møtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 2: Konstituering av møtet
Forslag:
Møteleder: Rigmor Smith-Gahrsen
Referent: Helene Langsether
Tellekorps: Eli Randgaard og Ragnhild Sjurseike
Protokollunderskrivere: Eli Randgaard og Ragnhild Sjurseike
Vedtak: Forslaget enstemmig godkjent.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden for FOKKs generalforsamling 2006 godkjennes.

Sak 4: Styrets beretning
Styreleder la fram styrets beretning.
Vedtak: Styrets beretning for 2004 – 2006 godkjennes.

Sak 5: Hvilken plass kan FOKK ha?
Diskusjon om handlingsplanen for 2006 – 2008. Styreleder redegjorde for handlingsplanen og saksnotat som ble fremlagt på generalforsamlingen.

Merknader:
– Når det gjelder nettverksbygging bør FOKK søke nærmere samarbeid med FETT.
– Når det gjelder rekruttering bør FOKK rette en særlig innsats mot høgskole- og instituttsektoren, og mot å rekruttere yngre krefter.
Vedtak: Handlingsplanen for 2006 og 2008, med merknader, tas til etterretning.

Sak 6: Godkjenning av regnskap
Vedtak: Regnskap for 2006 godkjennes.

Sak 7: Godkjenning av budsjett
Vedtak: Budsjett for 2006 godkjennes.

Sak 8: Fastsettelse av kommende årskontigent
Vedtak: Kontingenten for 2007 og 2008 endres ikke i forhold til 2006.

Sak 9: Valg
Valgkomiteen la fram følgende forslag:

Leder: Ingen forslag

Medlemmer:
Rigmor Smith-Gahrsen, Oslo,
Susan Rakhsh, Oslo
Rannveig Dahle, NOVA (ny)
May-Len Skilbrei, FAFO (ny)
Eli Randgaard, HiHM (tidligere vara)
Gerd von der Lippe, HiTM (ny)
Elin Kvande, NTNU (ny)

Varamedlemmer:
Eva Skjærbekk, HiØ (ny)
Mai-Camilla Munkejord, HiFM (ny)
Stine Helena Svendsen, UiO (ny)

Valgkomité:
Leder: Ragnhild Sjurseike, UiS
Hanne Johansen, SKOK/UiB
Beret Bråten, SKK/UiO

Vedtak: Valgkommiteens forslag vedtatt. Styret konstituerer seg på første styremøte.

Referent: Helene Langsether

Underskrift: Eli Randgaard Ragnhild Sjurseike

%d bloggere like this: