Referat fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamling ble avholdt i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning NÅ! i Bergen 24.11-25.11 2015

Til stede: Kari Nyheim Solbrække, Marianne Løken, Siri Øyslebø Sørensen, Hilde Danielsen, Lise Nordbrønd, Karin Hovde, Reinert Skumsnes, Ingvil Hellstrand, Tone Gunn Stene Kristiansen, Ann Therese Lotherington, Linda Rustad, Anne Jorunn Berg, Christine Jakobsen, Stine Bang Svendsen og Janneke van der Ros.

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentar.

 Sak 2: Konstituering
Møtet ble konstituert med avtroppende leder Kari Nyheim Solbrække som møteleder, Ingvil Hellstrand som referent, Lise Nordbrønd som tellekorps og Linda Rustad og Ann Therese Lotherington som protokollunderskrivere.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.

Sak 4: Styrets beretning
Foreningen for kjønnsforskning har hatt en aktiv periode, hvor de viktigste prioriteringene har vært å:

 1. Etablere og videreutvikle en god dialog med forskningsrådet om mainstreaming av kjønnsperspektiver i forskning. Styret anbefaler at fokus fremdeles holdes høyt på Forskningsrådets mainstreamings-politikk. Styret fikk skryt fra fremmøtte på generalforsamlingen for å ha synliggjort foreningen som en viktig forskningspolitisk aktør. Innspill fra Linda Rustad om at Forskningsrådet er blitt mer oppmerksom på at foreningen finnes, og at dette gir et meget godt utgangspunkt for det nye styret å ha en diskusjon om strategisk betydning for foreningen
 2. Rydde i foreningens virksomhet, blant annet gjennom å legge om nettsider, opprette facebook sider og etablere elektronisk innmelding til foreningen. Det avtroppende styret anbefaler det nye styret å videreutvikle de nye nettsidene, og å være aktive på sosiale media, slik som facebook og twitter. Her kan det lønne seg å være i dialog med KILDEN om tekniske løsninger etc. En stor oppgave for det nye styret blir å finne løsninger på hvordan foreningen skal finansieres når tidsskrift for kjønnsforskning går open access i 2017. Denne utfordringen innebærer også å tenke nytt om rekruttering og medlemskap.
 3. Få på plass norsk NORA-redaksjon. Nå er redaktørskapet fordelt mellom STK, UiO v/Beatrice Halsaa og KVINNFORSK, UiT, ved Anka Ryall. Dette har vært en lang prosess som har generert viktige diskusjoner om hvordan NORA kan organiseres. For mer om denne diskusjonen, se sak 8.

Etter det avtroppende styrets anbefaling, er det enighet om å arrangere et overtakelsesmøte mellom avtroppende og nytt styre i januar 2016. Møtet skal finne sted i KILDENS lokaler.

Sak 5: Godkjenning av regnskap og budsjett
Generalforsamlingen godkjente regnskap og budsjett for 2014, med merknad fra Ann Therese Lotherington om at det var en feil i budsjettoppsettet. Det riktige beløpet som overføres til 2015 er 19213.

Generalforsamlingen etterlyste også et budsjett for 2015. Nytt styre får oppgaven med å lage budsjett for 2016.

Sak 6: Fastsettelse av neste års kontingent
Kontingenten endres ikke. Ny diskusjon om fastsettelse av kontingent må tas i forbindelse med omleggingen av tidsskrift for kjønnsforskning til open acces-tidsskrift.

Noe diskusjon om utfordringene med rekruttering til og innmelding i foreningen.

 • Purring av medlemsavgift er et stor arbeid som Kilden gjør – nytt styre må diskutere rekrutteringspolicy
 • Foreningen har per i dag elektronisk innmelding, men flere av deltakerne på generalforsamlingen kunne fortelle at dette systemet ikke virket. Enighet om at spørsmål om elektronisk innmelding tas på overlappingsmøtet mellom nytt og avtroppende styre.

Sak 7: Valg av nytt styre
Følgende styre (inkludert vararepresentanter) er valgt for neste periode 2016-2018

 • Lise Nordbrønd, UiT (leder)
 • Helle Mellingen, Agderfylkene, likestillingsarbeid (gjenvalgt)
 • Hilde Danielsen, forsker 1 ved UiB, Rokkan-senteret
 • Karin Hovde, nestleder og seniorrådgiver ved KUN Senter for kunnskap og likestilling i Steigen
 • Reinert Skumsnes, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Trine Rogg Korsvik, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Ingvil Hellstrand, daglig leder for Nettverk for kjønnsforskning, UiS
 • Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet, UiS.
 • Tone Gunn Stene Kristiansen, førsteamanuensis ved Fakultet for
  samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

 Det nye styret ble klappet inn. Ny leder Lise Nordbrønd ble valgt på generalforsamlingen, men valg av nestleder vil foregå på overlappingsmøtet mellom nytt og gammelt styre i januar 2016. Takk til valgkomiteen for en god jobb med å få på plass et styre med god forankring i forskningsmiljøene. Applaus for det avtroppende styret som har gjort en stor og viktig forskningspolitisk jobb inn mot forskningsrådet, og forbedret foreningens nettsider.

Sak 8: Valg av Foreningens representant til NORA
Styret i foreningen har en representant i NORA sitt styre. Siri Øyslebø Sørensen har gjort en stor jobb med å få på plass det nye redaktørskapet som nå er delt mellom Oslo og Tromsø. Hun spilte inn at det er viktig å tenke på etablering av ny redaksjon allerede nå, og at det er en fordel at styremedlemmet for NORA velges blant styret i foreningen for å sikre kommunikasjonslinjene.

Hilde Danielsen ble klappet inn som Foreningens nye representant i styret til NORA.

Innspill fra Anne Jorunn Berg om at det må legges litt innsats i styrearbeidet for NORA. NORA er en viktig arena for feministisk forskning i Norden, og et engasjert styremedlem fra foreningen bidrar til diskusjonen om hvordan NORA-redaksjonen skal organiseres. Forskningspolitisk viktig å synliggjøre NORA og å bruke NORA som en publiseringsarena. Når Norge har redaktørskapet har alle miljøene en felles forpliktelse til å bruke NORA og til å være referees.

SAK 8: Eventuelt
Oppnevnelse av valgkomité for neste periode. Tradisjonen tro tok avtroppende leder Kari Nyheim Solbrække og Marianne Løken på seg oppgaven.

 

Ingvil Hellstrand (referent)

Sign. protokollunderskrivere

 

Linda Rustad                       AnnTherese Lotherington

%d bloggere like this: