Referat fra generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning Nå! i Oslo 08.06.2017

Til stede: ca. 30 personer

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 2: Konstituering
Møtet ble konstituert med avtroppende leder Lise Nordbrønd som møteleder, Berit Gullikstad som referent, Ann Therese Lotherington og Rannveig Dahle ble valgt til tellekorps og underskrivere av protokollen.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.

Sak 4: Årsmelding fra styret
Årsmeldingen ble lest opp i sin helhet.

Det som har preget styrets arbeid i perioden, er endring av foreningen til en ren medlemsorganisasjon, som er en konsekvens av at Tidsskrift for kjønnsforskning har blitt til Open Access-tidsskrift. Det innebærer at medlemskap i foreningen ikke lenger inkluderer abonnement på tidsskriftet. Det igjen har ført til en klar nedgang i medlemstallet (40 utmeldte siste år). Pr. 15. mai 2017 er det 82 betalende medlemmer.

Styret har i flere sammenhenger vurdert og drøftet hvilke konsekvenser dette kan få for foreningens framtid og videre hvordan medlemsmassen skal kunne økes. Styret har kommet fram til at foreningen må rendyrke den forskningspolitiske virksomheten. Så langt har styret ved Reinert Skumsnes hatt et forskningspolitisk innspill i Tidsskrift for kjønnsforskning om humaniora/humanistisk kjønnsforskning, og på Kjønnsforskning NÅ! ble det arrangert en debatt om humaniorameldingen og kjønnsforskning.

Styret har også gjort aktive verveforsøk, som under Forskerskolen på Sundvolden i desember 2016, der 15 stipendiater meldte seg inn.

Lavere medlemskontingent, å sende ut nyhetsbrev flere ganger i året og ny logo er andre tiltak som er satt i verk. Lavere medlemskontingent er også mulig fordi foreningen har lavere utgifter når tidsskriftet utkommer som Open Access.

Foreningen er dessuten aktiv på sosiale medier som Facebook, og prioriterer å informere om aktuelle arrangementer. Alle styremedlemmer har tilgang som administratorer.

Årsmeldingen ble godkjent med to mindre korrigeringer:

Kontakt- og fagrådsmøte avholdes i Trondheim i september 2017.

Under Forslag til det nye styret 2017-2019 ble det påpekt at det er viktig at det nye styret legger vekt på å kunne samle styret til møer slik at det ikke bare blir Skype-møter.

Sak 5: Godkjenning av regnskap 2016
Godkjent.

Sak 6: Fastsetting av kontingent 2017-2019
Enstemmig vedtatt. Kontingenten er nå ordinært kr. 300, og kr. 200 for studenter og pensjonister.

Sak 7: Valg av nytt styre
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved applaus.

Leder: Stine Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU (ny)

Nestleder: Unn Conradi Andersen, førsteamanuensis, Avdeling ledelse / Strategi og PR, Westerdals (ny)

Styremedlemmer:
Lilli Mittner, postdoktor, Kvinnforsk, UiT Det arktiske universitet i Norge (ny)
Hilde Danielsen, forsker 1, Universitetet i Bergen, Rokkansenteret
Trine Rogg Korsvik, førstelektor, STK, Universitetet i Oslo
Reinert Skumsnes, PhD kandidat, STK, Universitetet i Oslo
Tone Gunn Kristiansen, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Hilde Danielsen fortsetter som FOK sin representant i NORA-styret.

Sak 8: Eventuelt
Oppnevnelse av valgkomité for neste periode. Tradisjonen tro tok avtroppende leder Lise Nordbrønd og Trine Rogg Korsvik på seg oppgaven.

 
Trondheim 14.06.2017
Berit Gullikstad, referent

Protokollunderskrivere
Ann Therese Lotherington                                                 Rannveig Dahle

%d bloggere like this: