Reisebrev fra Brussel

Forening for kjønnsforskning var til stede på den internasjonale konferansen Gender Summit i Brussel i sommer. For å lytte, lære og dele. Dette er fjerde gang konferansen arrangeres. Årets tema var From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, innovation, and policy.

Mye av taletiden ble viet Horizon 2020. Nytt regelverk skal blant annet sikre kvinners medvirkning i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Horizon 2020 gir søkerne insentiver for å sikre bedre kjønnsbalanse i forskerteamene. Hvis to søknader får nøyaktig samme score på evalueringskriteriene, vil kjønnsbalansen kunne avgjøre hvilke forslag som blir rangert høyest av de to. Det ble ofte oppfordret til å bruke enhver mulighet til å fremme kjønnsdimensjonen i alle typer forskningsprosjekter, fordi «gender matter». Selvfølgelig gjør det det!

Curt Rise, professor ved Universitetet i Tromsø, ønsket velkommen og åpnet balletten med å sitere feministen Gloria Steinem.

– The truth will set you free, but first it will piss you off, sa den nye lederen av KIF-komiteen og oppfordret til takhøyde og konstruktiv dialog. Deretter inntok administrerende direktør i Forskningsrådet talerstolen foran en fullsatt sal med mer enn 300 delegater fra 40 land.

Arvid Hallén snakket om utfordringer og erfaringer knyttet til kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskningen. Hallén var opptatt av at forskningsprosjekter, forskningsledelse og forskningsresultater fortsatt reflekterer ubalansen mellom kjønnene. Han snakket videre om uvitenhet og ureflekterte beslutninger.

– Når vi tror vi velger de beste, eller det beste ut fra objektive kriterier, spiller ubevisste fordommer en rolle i vurderingen. Dette er fordommer vi ikke selv er klar over at vi har, sa direktøren. Hallén la vekt på at myndigheter, de som finansierer forskning og folk i lederposisjoner, har et særlig ansvar. Han avsluttet med å si at vi har store utfordringer fremfor oss, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Kjønnsperspektiver i forskning er også et område hvor vi har store utfordringer. Vi vet at det er avgjørende for forskningens kvalitet og vår kollektive innsikt på en rekke viktige samfunnsområder. Dette er en uttalelse foreningen stiller seg hundre prosent bak. Derfor arrangerte vi også et møte i oktober knyttet til Forskningsrådets arbeid med å integrere kjønnsperspektiver i forskningsprogrammene sine.

En annen av keynotene i Brussel var Londa Schiebinger, professor ved Stanford University og direktør for Gender Innovation Project. Schiebinger har de senere årene viet mye tid til kvinners deltakelse i forskning og vitenskapelige institusjoner. Hun snakket engasjert om kjønnsdimensjoner i forskning og om å heve kvaliteten og effektiviteten i forskning og innovasjon. Schiebinger var en av flere som frontet betydningen av forskerteamets kreativitet i søkeprosessen. Hun poengterte samtidig at her må det systematisk arbeid til, noe mange vil kjenne igjen fra norsk virkelighet.

Kanskje ble foredragene på konferansen litt historie- og teoriløse til tider, men alt i alt var det både nyttig og interessant å være til stede på en europeisk arena hvor så mange problemstillinger, som berører foreningens medlemmer, ble diskutert. Norske forskningsmiljøer opplever for tiden en rekke strukturelle endringer, inkludert internasjonalisering av forskningsmidler. Det blir derfor spennende å følge med på hvordan kjønnsforskningen her til lands klarer seg i disse endringsprosessene.

Hilsen Styret

<span>%d</span> bloggere like this: