Reisestipend

Foreningen for kjønnsforskning lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål, slik som deltagelse med eget innlegg på konferanser, seminarer, forskerskoler eller deltagelse i kunstneriske og aktivistiske prosjekter som har relevans for søkerens akademiske arbeid. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer, men studentmedlemmer og forskere uten institusjonell tilhørighet vil bli prioritert. For å kunne søke, må man ha betalt medlemskontingent innen søknadsfristens utløp og forplikte seg til å bruke stipendet innen tolv måneder etter tildeling. Stipendet kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. I tillegg forplikter søkeren seg til å skrive en reiserapport av faglig art som kan publiseres på FOKs hjemmeside.

Reglement for tildeling av FOKs reisestipend

 1. FOKs styre kan hvert år dele ut ett eller flere reisestipend. Den samlende økonomiske rammen for stipendordningen fastsettes annen hvert år på FOKs generalforsamling, for ett år av gangen gjennom behandlingen av foreningens budsjett. Prosjekter støttes med inntil 10 000 NOK. Utdelt beløp fastsettes etter vurdering av prosjektets egenart og i forhold til totalt antall innsendte søknader.
 2. Stipendene deles ut én gang i året etter forutgående utlysning på FOKs hjemmeside med fast søknadsfrist for hvert år. I utlysningen skal søkerne oppfordres til å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuelle andre reisekostnader.
 3. Etter vedtak i styret kan behandlingen av søknader om reisestipend delegeres til en særskilt oppnevnt komité.
 4. FOKs reisestipend kan søkes av alle som har betalt medlemskontingent ved søknadsfristens utløp. Studentmedlemmer og forskere uten institusjonstilknytning oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent, skal ikke behandles.
 5. Det kan søkes støtte til deltagelse på faglig begrunnede reiser, for eksempel konferanser, seminarer eller forskerskoler hvor man deltar med eget innlegg eller kunstneriske bidrag.
 6. Stipend skal fortrinnsvis gis til reiser som ennå ikke er foretatt ved søknadsfristens utløp.
 7. Ved søknadsvurderingene skal styret prioritere:
 • søkere som ikke har mottatt reisestipend fra FOK tidligere
 • søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på en annen måte
 1. Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildeling og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra FOK, må skrive en dokumentert reiseregning. Det betyr at det må leveres dokumentasjon på alle utgifter, både bestillinger man gjør i forkant av turen og kvitteringer man får under eller etter reisen. Reiseregningen skal skrives elektronisk og FOK forplikter å sette vinneren av stipendet i kontakt med Kilden snarest etter tildeling, og før reisen er foretatt, for mer informasjon.
 2. Personen plikter innen denne fristen også å skrive en reiserapport av faglig art som kan publiseres på FOKs hjemmeside tre måneder etter reisens slutt. Eventuell publisering avgjøres av FOKs styre. Dette skal det opplyses om i tildelingsbrevet.
 3. Styrets vurdering av søknadene behøver ikke begrunnes og kan ikke påklages.

Her finner du søknadsmal for FOKs reisestipend

 

21.4.2020

 

%d bloggere liker dette: