Tidsskrift for kjønnsforskning

ForsidenForeningen har en spalte i hvert nummer av tidsskriftet.

Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet av norske forskere, men det presenteres også bidrag på svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet eies av KILDEN kjønnsforskning.no og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet har støtte fra Norges forskningsråd.

Les mer om tidsskriftet på Kildens nettsted.