Forening for kjønnsforskning jobber for å synliggjøre og skape gode vilkår for kjønnsforskning i Norge.

 

Foreningens formål er å

  • skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av fag og disipliner
  • lage nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
  • utvikle samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kjønnsforskning

 

Foreningen er en medlemsbasert organisasjon som ble stiftet på generalforsamling 06.06.2002.