Forening for kjønnsforskning jobber for å synliggjøre og skape gode vilkår for kjønnsforskning i Norge.

Foreningens formål er å

  • skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av forskningsmiljøer, fag og disipliner.
  • utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid og nettverk.
  • fremme diskusjon og engasjement rundt fag og forskningspolitiske temaer.
  • bidra til å bedre rammevilkår for kjønnsforskningen ved å arbeide mot Forskningsråd, myndigheter og andre institusjoner.

Foreningen er en medlemsbasert organisasjon som ble stiftet på generalforsamling 06.06.2002.