Nytt fra foreningen

Her finner du nyttig informasjon om Forening for kjønnsforskning i Norge og om styrets arbeid. Foreningen har også en egen spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning.


Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen i Forening for kjønnsforskning 2017 ble avholdt i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning NÅ! i Oslo 8. juni 2017.

Se referatet fra generalforsamlingen

Nyhende frå FOK
Forening for kjønnsforskning i Norge

Mars 2017:

  • Kjønnsforskning NÅ 2017
  • Generalforsamling FOK
  • NORA-konferanse på Island 23.-25. mai 2018
  • Medlemskapet i FOK
  • Nyttig frå Kilden

Les Nyhende frå FOK.                          

Nytt styre fra 2016

På Generalforsamlingen i Forening for kjønnsforskning som ble avholdt i Bergen i november 2015 ble det valgt nytt styre. Styret skal konstitueres på et overlappingsmøte med det forrige styret tidlig i 2016.

Hilde Danielsen ble dessuten valgt som representant fra Foreningen til NORAs styre.

Se styrets sammensetning.

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen i Forening for kjønnsforskning 2015 finner sted 24. november 2015 kl. 17.10-18.00 på Scandic Hotell i Bergen i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning NÅ!

Les Styrets årsberetning 2014.

Kjønnsforskning NÅ!

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge avholdes i Bergen 24. – 25. november. Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB vil i år være vertskap for konferansen.

Se programmet og all nyttig informasjon på konferansens nettside.

Tidsskrift for kjønnsforskning

forsidenAbonnement på Tidsskrift for kjønnsforskning følger med i medlemsskapet.

Nummer 3-4/2016 er et åpent nummer.
Les mer om tidsskriftet

Les Foreningens siste innlegg i tidsskriftet: FOK – Forening for kjønnsforskning i Norge – inviterer til diskusjon