Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

Foreningen hadde tidligere en egen spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning – Nytt fra Foreningen. Følgende tekster har vært publisert:

FOK – Forening for kjønnsforskning i Norge – inviterer til diskusjon (Nr. 3-4/2016)
Kva med 2017 (Nr. 2.2016)
Godt nytt år! (Nr. 1.2016)
Kvalitet i forskning (Nr. 2.2015)
Møteplasser for norske kjønnsforskere – nytt år og nye muligheter! (Nr. 1/2015)
Reisebrev fra Brussel (Nr. 3-4.2014)
Foreningen som møteplassbygger (Nr. 2.2014)
BALANSE-tildeling til store forskningsmiljøer (Nr. 1.2014)
Ny regjering – ny likestillingspolitikk? (Nr. 3-4.2013)
Felles plattform (Nr. 2.2013)
Med viten og vilje (Nr. 1.2013)
Tenk hvis ikke! (Nr. 3-4.2012)
Konferansen Reproduction and gender at the crossroads (Nr. 2.2012)
Hvordan lykkes med mainstreaming? (Nr. 1.2012)
Dialogmøte om kjønn, likestilling og forskning (Nr. 4.2011)
Nytt fra FOKK i Tidsskrift for kjønnsforskning 4.2009
Nytt fra FOKK i Tidsskrift for kjønnsforskning 3.2009

Før Foreningen hadde egen spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning, sendte de ut nyhetsbrev:

FOKK-nytt nr. 3, april 2004
FOKK-nytt nr. 2, februar 2004
Medlemsbrev mars 2003
FOKK i 2003

Høringsuttalelser

Høring NOU 2012: Politikk for likestilling
Høringssvar til NOU 2011:18 Struktur for likestilling, BLD
Høringsuttalelse til Forskningsrådet, Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)
Innspill til mandat for evaluering av Norges forskningsråd
FOKKs brev om forskningsmeldingen 2005
Innspill til forskningsmeldingen 2004

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforskning

%d bloggere liker dette: